USŁUGI

zdjęcie prezentacyjne 1

Jesteśmy specjalistyczną agencją personalną

Zajmujemy się przede wszystkim rekrutacją oraz selekcją kandydatów do pracy.

W celu zapewnienia kompleksowych rozwiązań, nasz wachlarz usług zawiera także:

 • doradztwo personalne,
 • rozmowy kwalifikacyjne,
 • szkolenia pracownicze oraz rozwój.

Proponujemy szeroki zakres niekonwencjonalnych metod rektrutacji oraz selekcji, który pozwala zapewnić unikatową jakość na polskim rynku.

Zasady współpracy

Success fee - klient ponosi opłatę za prowadzenie rekrutacji TYLKO w momencie zatrudnienia kandydata przedstawionego przez GROW UP. Wysokość opłaty jest uzależniona od stanowiska i waha się od 1-krotności do 2-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika brutto.

Brak wyłączności - nie proponujemy naszym klientom wyłączności, oznacza to, że współpracując z nami, możecie Państwo prowadzić rekrutację samodzielnie lub z pomocą innych Agencji Personalnych.

Opis stanowiska - rekrutacja rozpoczyna się od sprecyzowania wymagań i oczekiwań wobec poszukiwanych kandydatów. Wymagania są wpisywane w formularz opisu stanowiska. Na tej postawie dokonujemy dla Państwa bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny stanowiska.

Umowy szyte na miarę – proponujemy Państwu innowacyjność w zakresie dopasowania warunków współpracy. Umowy szyjemy na miarę, po przeanalizowaniu Państwa potrzeb w zakresie poszukiwanych pracowników, dopasowujemy umowę do Państwa indywidualnych potrzeb. Oferujemy szerokie możliwości zawieranych z nami kontraktów, nie posiadamy w ofercie sztywnych ram. Umowa zależna jest od charakteru organizacji i możliwości klienta. W zależności od profilu firmy, proponujemy umowę ramową na stanowiska specjalistyczne i kierownicze lub umową jednorazową na konkretne stanowisko. Korzyścią dla klienta jest szersze działanie naszej firmy w zakresie proponowanych usług.

Gwarancja – w ofercie przygotowaliśmy gwarancję na poszczególne stanowiska. Jest ona udzielana indywidualnie. Usługa ta daje Państwu pewność dobrze zainwestowanego kapitału w obszar wewnętrznego HRu. W ramach umowy gwarancyjnej, zapewniamy przeprowadzenie ponownego procesu rekrutacji, w momencie, kiedy pracownik zatrudniony przez GROW UP z przyczyn niezależnych, zakończy z Państwem współpracę.

zdjęcie prezentacyjne 1

Rekrutujemy zarówno pojedynczych specjalistów jak i całe załogi zorientowane na wykonanie konkretnego projektu. Każda nasza oferta jest indywidualnie dopasowana do potrzeb naszego klienta.

Dzięki rozwiniętej bazie kandydatów oraz dedykowanemu systemowi informatycznemu jesteśmy w stanie błyskawicznie reagować na potrzeby klienta oraz obsadzać stanowiska pracownikami dopasowanymi do profilu firmy.

zdjęcie prezentacyjne 1

Postaw na rozwój

Rozbudowane narzędzia psychologiczne takie jak metoda wywiadu pogłębionego pozwala nam na rzetelną identyfikację kompetencji interpersonalnych oraz menadżerskich kandydatów lub pracowników.
Na bazie wyników badań psychologicznych konstruujemy raport dotyczący m.in. mocnych stron pracownika, dzięki któremu możliwe jest zatrudnienie pracownika na odpowiednie stanowisko i optymalne wykorzystanie umiejętności.

Cechy jakie określamy podczas badania kompetencji, to:

 • komunikatywność
 • umiejętność planowania
 • samokontrolę
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność adaptacji do zmian
 • gotowość do realizacji wyznaczonych celów
 • umiejętności analityczne i koncepcyjne
 • kreatywność
 • umiejętności do pracy w grupie oraz zdolności przywódcze

Przeprowadzenie testów pogłębionych ma na celu zwiększenie oferty rekrutacji oraz selekcji pracowników. Dzięki zastosowaniu tej metody analizy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących możliwości i potencjału kandydata lub pracownika.

Efektywność w organizacji

Zapewniamy możliwość przeprowadzania szerokiej gamy audytów. W ramach naszych usług proponujemy:

 • audyt jakości obsługi klienta np. tajemniczy klient
 • audyt motywacji pracowników
 • audyt potencjału i kompetencji pracowników
 • audyt zatrudnienia (przegląd spraw kadrowych w organizacji)
 • fotografia dnia pracy (badanie efektywności wykorzystania czasu pracy)
 • badanie komunikacji wewnętrznej w firmie
 • badanie efektywności szkoleń

W szczególności polecamy audyty mające na celu zbadanie motywacji pracowników. W badaniach wykorzystujemy sprawdzony model, który pozwala na określenie czterech kluczowych segmentów dla firmy:

 • zaangażowanie - co determinuje pracownika, żeby pracować w danej firmie?
 • satysfakcja - co daje zadowolenie pracownikowi na danym stanowisku?
 • przynależność firmowa - w jakim stopniu pracownik identyfikuje się z firmą?
 • chęć pozostania w firmie - jak bardzo zależy pracownikowi, żeby pozostać w danej firmie?

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych daje możliwość określenia potencjału oraz sprawdzenie czy procedury w firmie są wykonywane z przyjętymi wcześniej założeniami. Dzięki wnioskom wynikającym z przeprowadzonego audytu organizacja zyskuje szanse na podniesienie efektywności systemu kontroli wewnętrznej, czego Państwu serdecznie życzymy.