RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

1.) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grow Up Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8/502, 81-350 Gdynia

2.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a;

3.) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty związane z Administratorem umowami o przetwarzanie danych osobowych (obsługa informatyczna systemu), potencjalny pracodawca;

4.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego w którym zostały udostępnione;

5.) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25.05.2018 – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7.) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z Pana/Pani udziałem. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wstrzymanie procesu rekrutacji;

8.) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą środków teleinformatycznych.